Prawo Dla Ludzi

Polski Instytut Myśli Gospodarczej

Infoanimacja prezentująca zagrożenia płynące z wprowadzenia Dyrektywy Tytoniowej zaprojektowana na potrzeby kampanii Prawo Dla Ludzi. Druga infoanimacja podsumowuje efekty kampanii.