Prawo Dla Ludzi

Polski Instytut Myśli Gospodarczej

Infoagrafiki prezentujące zagrożenia płynące z wprowadzenia Dyrektywy Tytoniowej zaprojektowana na potrzeby kampanii Prawo Dla Ludzi.