Przewietrz Apteczkę

Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani

Projekty infografik, w ramach kampanii „Przewietrz Apteczkę”, skierowane do seniorów. Infografiki wyjaśniają jak postępować z lekami przeterminowanymi lub niepotrzebnymi, przechowywać leki oraz rozmawiać z lekarzem.