infografia

Tłumaczymy świat Infografią

Zaczynamy

Identyfikujesz te problemy?

infografika
Przytłaczająca ilość materiału albo jego brak?
filmy instruktażowe
Skomplikowane dane do przeanalizowania?
wiadomości graficzne
Niewystarczająca ilość czasu?
filmy szkoleniowe
Potrzeba skutecznego przekazu informacji?

Wiemy jak Ci pomóc! Zobacz jak:

wizualizacja danych

Infografika i infoanimacja - usprawnij swoją komunikację

plakat informacyjny
Oszczędność czasu
informacja wizualna
Jasny i zrozumiały przekaz informacji
graficzna prezentacja danych statystycznych
Wizualny efekt WOW!
tworzenie infografik
Zadowoleni odbiorcy

Daj sobie pomóc

Piotr Gajewski
+48 501 172 379
kontakt@infografia.pl

Esencja Studio Sp. z o.o.
Ul. Stryjeńskich 19 lokal 427
02-791 Warszawa

NIP: 9512456363
REGON: 369559483
KRS: 0000720628

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 5.000,00 zł
(opłacony w całości)