infografia

We translate the world by Infographic

Let’s start

Can you identify these problems?

infografika
Overwhelming amount of materia lor lack of it?
filmy instruktażowe
Complex data to analyze?
wiadomości graficzne
Not enough time?
filmy szkoleniowe
The need of efficient information transfer?

We know how to help you. Here’s the solution:

wizualizacja danych

Infographic & infoanimation – Improve your communication

plakat informacyjny
Time saving
informacja wizualna
Clear and understandable information transfer
graficzna prezentacja danych statystycznych
Visual WOW! effect
tworzenie infografik
Satisfied customers

Let us help you.

Piotr Gajewski
+48 501 172 379
kontakt@infografia.pl

Esencja Studio Sp. z o.o.
Ul. Stryjeńskich 19 lokal 427
02-791 Warszawa

NIP: 9512456363
REGON: 369559483
KRS: 0000720628

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 5.000,00 zł
(opłacony w całości)