Przeciw Wielkiemu Bratu

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Za pomocą infoanimacji przedstawiamy ABC założeń regulacji dotyczących problematyki monitoringu wizyjnego przedstawiamy.